Kuzu
Kuzu
Kuzu
Kuzu Başlangıç Yemi - 18 Protein 2800 Enerji ÖZELLİKLER:
  • Sütten kesilen kuzuların 2.haftadan 9 haftalık oluncaya kadar Balcılar Kuzu Büyütme yemi verilmesi gerekmektedir
  • Protein enerji dengeleri ile yemde bulunan vitamin minareller sayesinde kuzuların işkembelerinin sağlıklı gelişmesi sağlanır ve iyi bir yapağı elde edilir
  • Kuzuların canlı ağırlığına göre 15 kg lik bir kuzuya 0.5 kg lik yem 20 kg lik bir kuzuya 1 kg lik yem ve kuru ot verilmelidir
  • Toplam sürünün ağırlıkları 20 kg olunca kuzu besi yemine geçilir
  • Kuzu besi yeminde yine canlı ağırlığa göre yemle yapılmalı ve mümkünse kuzular ağırlıklarına göre tasnif edilerek yemleme grupları oluşturulmalıdır. Kuzu besi yemi ile 30 kg canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar bakılır
  • Bundan  sonra toklu besi yemine veya koyun süt yemine geçilir

AMBALAJ:

  • Toz veya 3 mm paletli 40 kg çuval
Kuzularda doğum sonrası yapılması gerekenler:
  1. Kuzuyu hemen kurulayın ve nefes aldığını gözlemleyin
  2. Göbeğini dezenfekte edin yada çok iyi temizleyin
  3. İlk 15 dakika ile 2 saat içerisinde annesini emmesini sağlayın